ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 มี.ค. 63 สอบ NT ป.3
สอบ NT ป.3 วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
11 มี.ค. 60 NONGWA Active Learning Camp
11 ส.ค. 59 ถึง 12 ส.ค. 59 การแข่งขันกีฬา หนองหว้าเกมส์