รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
181 หมู่ที่ 1 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่   ตำบลชะมาย  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7541-2375 เบอร์แฟกส์ 075-412375


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :