ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ครบรอบ ๘๐ ปี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ซึ่งมีผู้อุปการะคุณมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๓๕ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๑๓๕,๐๐๐ บาท ดังรายนามดั่งต่อไปนี้
๑. คุณเมธี คำแหง และคณะจากศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบิน
กรุงเทพ. บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๐๒ ทุน ๑๐๒,๐๐๐ บาท
๒. พ.ต.ท.ธีระวุฒิ เทพเลื่อน รอง ผกก.สส.สภ.เมือง นศ. จำนวน ๑๐ ทุน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. คุณประทีป กลีบแก้ว จำนวน ๑ ทุน ๑,๐๐๐ บาท
๔. คุณอุไร ทรงแก้ว จำนวน ๑ ทุน ๑,๐๐๐ บาท
๕. คุณเสาวณี – คุณนิโคลาส์ สเตฟอง จำนวน ๑๐ ทุน ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. ดร. ระริน สุขวัฒนานันท์ จำนวน ๑ ทุน ๑,๐๐๐ บาท
๗. คุณนุชรัตน์ รัตนพันธ์ จำนวน ๑ ทุน ๑,๐๐๐ บาท
๘. คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) รุ่นที่ ๑๖ จำนวน ๕ ทุน ๕,๐๐๐ บาท
๙. คุณวิลาวรรณ ช่วยทุกข์ จำนวน ๑ ทุน ๑,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณพรชนก ไชยศร จำนวน ๑ ทุน ๑,๐๐๐ บาท
๑๑. คุณสายชล เจริญพงษ์ จำนวน ๒ ทุน ๒,๐๐๐ บาท
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2562,14:57   อ่าน 442 ครั้ง