ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มาประชุมปฏิบัติการการเยี่ยมเสริมพลังและกิจกรรมรักการอ่าน โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,23:29   อ่าน 68 ครั้ง