ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และโรงเรียนบ้านปากเหมือง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ บ้านนายรีสอร์ท อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,23:45   อ่าน 80 ครั้ง