ภาพกิจกรรม
รับอาหารเสริมนมและ เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
วันศุกร์ ที่๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ได้แจกอาหารเสริมนม เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล๒ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ภายใต้การควบคุมดูแลของ ผอ.วิทยา หอมเกตุ รองผอ.นนทภัทร วิชัยยุทธ์และ รองผอ.นิตยา ทองมั่นคง
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคแพร่ระบาดโควิด๑๙
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,20:07   อ่าน 89 ครั้ง