ภาพกิจกรรม
กิจกรรมน้องอนุบาล
การเรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์ในหน่วยข้าว ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จำลอง ซึ่งครูประจำชั้นและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะทำการจำลองสถานการณ์ให้เหมือนจริง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง๕
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2565,18:45   อ่าน 39 ครั้ง