ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อองค์อุปถัมภก และถวายพระพรแด่องค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย ตลอดจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา และวัตถุประสงค์ของหลักการกาชาด ณ ใต้ถุนอาคาร ๕ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2565,19:31   อ่าน 38 ครั้ง