ภาพกิจกรรม
นำเสนอรูปแบบการนิเทศภายใน
4 สิงหาคม 2565 นายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ได้มอบหมายนายวีระพันธ์ ระวังวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)นำเสนอรูปแบบการนิเทศภายในที่โรงเรียนบ้านคลองขุด ผลการนำเสนอได้เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาสู่สาธารณชน แจ้งเพื่อทราบในภารกิจของสถานศึกษาครับ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,12:35   อ่าน 25 ครั้ง