ภาพกิจกรรม
กีฬาสีสัมพันธ์" หนองหว้าเกมส์ " ประจำปีการศึกษา 2565
กีฬาสีสัมพันธ์" หนองหว้าเกมส์ " ประจำปีการศึกษา 2565 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑา ของโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ร่วมกับโรงเรียนวัดวังขรี ขอบคุุณคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า คณะครูบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) โรงเรียนวัดวังขรี ผู้ปกครอง ชุมชุม โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนวัดจันดี โรงเรียนวัดก้างปลา สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า อพปร.ชะมาย รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณจากใจ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,12:51   อ่าน 265 ครั้ง