ภาพกิจกรรม
ค่ายอาสาวิชาการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดค่ายอาสาวิชาการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เพื่อแบ่งปันความรู้สู่น้องนักเรียน ชั้น ป.6 ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ มีความสุข และสนุกกับการทำกิจกรรมในวันนี้ ในกิจกรรม ดังกล่าว ทางโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ต้องขอบขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นอย่างมากที่ได้มาจัดกิจกรรมค่ายอาสาวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,12:58   อ่าน 173 ครั้ง