ภาพกิจกรรม
การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
วันที่ 26 ส.ค. 65 ทางโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ได้จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายด้วยการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,22:14   อ่าน 261 ครั้ง