ภาพกิจกรรม
โครงการ คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน(อย.น้อย) ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคาร ที่22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)ขอขอบคุณนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมายและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าทุกท่านในการให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 ในโครงการ"คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน(อย.น้อย)ประจำปีการศึกษา2565เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,19:17   อ่าน 10 ครั้ง