ภาพกิจกรรม
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่12 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันครู 12-16 ครั้งที่ 67 ปี 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,20:48   อ่าน 13 ครั้ง