ภาพกิจกรรม
Thailand English Skills Evaluation
วันพฤหัสบดี ที่12 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่ได้รับเกียรติบัตรโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่3(Thailand English Skills Evaluation)
????ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ รักษาชาติ
????ด.ญ.ธัญยพร หนูคาบแก้ว
????ด.ช.รัชพล รักศรีทอง
ขอแสดงความยินดีกับลูกนักเรียนทุกคน
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,20:53   อ่าน 11 ครั้ง