ภาพกิจกรรม
นิเทศการสอน
วันพฤหัสบดี ที่12 มกราคม 2566 นายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)และคณะครูให้การต้อนรับนางบำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศ์ประจำศูนย์เครือข่ายที่1 นิเทศการสอนเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามความต้องการของผู้ปกครอง สิ่งที่ท่านสะท้อนทางโรงเรียนจะนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพต่อไป
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,20:57   อ่าน 13 ครั้ง