ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2566
วันจันทร์ ที่16 มกราคม 2566 ผอ.วิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี
และขอแสดงความยินดีกับครูทั้ง3ท่าน ที่ได้รับ
????นางจีรพงษ์ กำเนิดมณี
????นางจิรารัตน์ นวลอ่อน
????นางสาวธิดารัตน์ เอี่ยมเซี่ยม
ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,21:56   อ่าน 14 ครั้ง