ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพภายใน
วันจันทร์ ที่๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ทางโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)ได้ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้มาศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,21:21   อ่าน 20 ครั้ง