ภาพกิจกรรม
รับมอบเกียรติบัตร
วันที่13 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2และได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงว่า โรงเรียนบ้านหนองหว้า เป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในการนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติไปวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,21:25   อ่าน 22 ครั้ง