ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ด.ช.ปิยังกูรณ์ แก้วเซ่ง สอบได้ลำดับที่ ๕๔

๒. ด.ช.ภัคราฏิวัชห์ ว่องวิษณุพงศ์ สอบได้ลำดับที่ ๓๓๑ (สำรอง)

๓. ด.ช.อรรคพันธ์ จันทร์เมือง สอบได้ลำดับที่ ๔๔๙ (สำรอง)

โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,21:33   อ่าน 29 ครั้ง