ภาพกิจกรรม
ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับ คุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕)
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2566,21:02   อ่าน 21 ครั้ง