ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาภายใน "หนองหว้าเกมส์ ปี 62" วันที่ 15-16 ส.ค.62 (อ่าน 17) 08 ส.ค. 62
รับหนังสือเรียนและประกาศห้องเรียน (อ่าน 122) 12 เม.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 130) 21 มี.ค. 62
สอบวัดผลความรู้ปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 121) 21 มี.ค. 62
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 (อ่าน 180) 15 ม.ค. 62
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 134) 15 ม.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 303) 15 ธ.ค. 60
งานเปิดโลกทัศน์ สพป.นศ.2 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 27-29 กันยายน 2560 (อ่าน 378) 18 ก.ย. 60
ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 19 พ.ค. 2560 (อ่าน 371) 09 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียน วันที่ 28 มีนาคม 2560 (อ่าน 352) 17 มี.ค. 60
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 15-17 มีนาคม 2560 (อ่าน 334) 13 มี.ค. 60
การจัดกิจกรรม NONGWA Active Learning Camp วันที่ 11 มีนาคม 2560 (อ่าน 377) 13 มี.ค. 60
การสอบ NT ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 มีนาคม 2560 (อ่าน 439) 15 ธ.ค. 59
การสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 509) 15 ธ.ค. 59