ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม NONGWA Active Learning Camp วันที่ 11 มีนาคม 2560
 ทางโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) กำหนดการจัดกิจกรรม NONGWA Active Learning Camp เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนดโดยเป็นการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความรู้สู่สังคม โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ในวันที่  11  มีนาคม  2560
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2560,14:08   อ่าน 332 ครั้ง