ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบ ป.4-6 (อ่าน 534) 30 เม.ย. 65
รับเงินค่าอาหารกลางวันและอาาหารเสริม(นม) (อ่าน 3483) 18 ก.พ. 65
เชิญชวนฟังธรรมะง่ายๆ สไตล์พระวัยรุ่น (อ่าน 3480) 07 ก.พ. 65
การรับอาหารเสริม(นม) (อ่าน 3570) 07 พ.ย. 64
การขยายเวลาเรียน on line และ on hand (อ่าน 3600) 10 มิ.ย. 64
การรับเงินค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 3635) 26 พ.ค. 64
รายงานการปูหินขัดใต้อาคาร 5 (อ่าน 3634) 01 พ.ค. 64
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 7-9 เม.ย.2564 (อ่าน 3644) 27 มี.ค. 64
การประเมิน RT คือ ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 (อ่าน 3324) 01 มี.ค. 64
สอบ NT ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 มีนาคม 2564 (อ่าน 3360) 23 ก.พ. 64
เดินรณรงค์เลือกตั้งระดับจังหวัด (อ่าน 6727) 19 ธ.ค. 63
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2563 วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 6699) 20 พ.ย. 63